Our Recent Posts

November 10, 2019

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Soapy was mentioned by Globes "יד רוחצ יד"

June 2, 2018

מערכת לשטיפת ידיים במדינות מתפתחות שאין בהן גישה למים, כאשר יזמי האפליקציה הציגו נתונים לפיהם גברים לא מקפידים על שטיפת ידיים יותר מאשר נשים (פי שניים), ו-5% בלבד מאוכלוסיית העולם שוטפים ידיים כהלכה...

 

For the full tex

Please reload

 

©2017 Soapy Care LTD. All rights Reserved. Terms & Privacy.